Välkommen till Motala konstförening

Motala konstförening är öppen för alla som är nyfiken på konst i olika former. Vår inriktning inom konstföreningen har hittills varit bilder, glas, skulptur och textil.

Konstföreningen är en opolitisk förening och alla är välkomna att bli medlemmar i föreningen. Vi håller till på Dubergska Gården under pågående utställning. Det är Motala kommun som upplåter Dubergska Gården!
(www.motala.se/sv/Invanare/Kultur-och-fritid/konst/Dubergska-garden/)

Konstföreningen har som mål att vara inspirationskälla och samlingspunkt för konstintresserade människor - unga som gamla - där  konst står i centrum!

Kontakta vår ordförande om du har frågor, förslag etc. på adress ordforande@motalakonstforening.se


 


Vinnare medlemslotteriet

Vid dragning vid styrelsemöte 2016-11-16 drogs följande vinnare i decemberlotteriet:

1. Gisela Uhlhorn
2. Britt-Marie Andersson
3. Jörgen Ferm
4. Marita Ekström
5. Britt Juhlander
6. Maj-Britt Hedin
7. Familjen Bergvall
8. Ulla Sjögren
9. Bert Karlsson

Vinnarna skall välja sina vinster 2016-12-07, kl 18:00, Dubergska gården. Vinnarna väljer bland vinsterna i den ordning som de har dragits.