Välkommen till Motala Konstförening!

Motala Konstförening är öppen för alla. 

Välkomna att besöka våra utställningar på  Dubergska gården  under 2021!
 
På grund av rådande pandemi är det inte realistiskt att planera in aktiviteter för våren, däremot hoppas vi på en rejäl återstart i höst även om angivna datum fortfarande är preliminära. Därför kommer heller inte någon medlemsavgift att tas ut för 2021.