Senaste nytt

Årsmöte 2022

En av lotterivinsterna 2021 var Eva-Lena Martinssons Up up up

Efter tekniska problem den 16 feb hölls äntligen ett stadgeenligt årsmöte den 2 mars. Även detta årsmöte hölls digitalt, men eftersom pandemirestriktionerna nu är lyfta i samhället, kommer vi fortsättningsvis att återgå till fysiska möte om inga nya påbud utfärdas. Hursomhelst fick styrelsen ansvarsfrihet och en ny styrelse kunde väljas så att vi förhoppningsvis kan återgå till normal verksamhet under 2022!