Medlemsinfo

BLI MEDLEM I MOTALA KONSTFÖRENING !

Medlemsavgiften är bara 150 kr per kalenderår och 75 kr för ungdomar under 24 år. Avgiften kan direkt sättas in på plusgiro kontonummer 369633-3 och du får följande.

1. Delta i utlottning av objekt.

En stor utlottning sker varje år av inköpta konstverk och det är sista utställningsperioden på konståret, "Decemberlotteriet".

Dragning i decemberlotteriet innehåller ca 10 vinster, uppdelat på konstverk och konstböcker. Lotteri-dragningen sker med Notarius Publicus hjälp, och vinsterna ställs ut sista utställningsveckan på året.

Dessutom sker utlottning av objekt efter varje utställning till besökande medlem.

2. Vid köp av konst under pågående utställning får medlem 10% rabatt.

3. När du är medlem får du ett vernissagekort som presenterar konstnären inför varje utställning.

4. Du kallas till årsmöte med tillhörande föredrag.

För att underlätta vårt arbete med utskick, ber vi dig uppdatera din mailadress via info@motalakonstforening.se

Glasalster av Mikael Kenlind