För medlemmar

BLI MEDLEM I MOTALA KONSTFÖRENING !

Medlemsavgiften är 200 kr per kalenderår och 100 kr för  ungdomar under 24 år. Avgiften kan direkt sättas in på plusgiro kontonummer 369633-3 och du får följande:  

1. Delta i utlottning av objekt.

Efter varje utställning sker utlottning av objekt till besökande medlem.

I slutet av varje år sker dessutom en utlottning av ca tio inköpta konstverk och konstböcker, "Decemberlotteriet".

2. Vid köp av konst under pågående utställning får medlem 10% rabatt.

3. Inför varje utställning får du ett vernissagekort som presenterar konstnären.

För att underlätta kontakt och för att minska pappersförbrukningen, ber vi dig uppdatera din mailadress via info@motalakonstforening.se

Glasalster av Mikael Kenlind