Kontakt

Har du frågor, förslag etc kontakta vår ordförande på adress ordforande@motalakonstforening.se.

Har du ändrat adress eller vill meddela mailadress, gör det till info@motalakonstforening.se 


Styrelsen för verksamhetsåret ser 2019 ut som nedan:

Ordförande:
Ragnar Gyberg

Sekreterare:
Harriet Sandberg

Kassör:
Josef Steppan

Övriga ledamöter:
Karin Berglund
Gerd Liljedahl Björsmo
Per-Gunnar Igelström
Lisbeth Sager
Christina Wiklund

Ersättare: 
Marianne de Faire
Margareta Hammarlund
Elisabeth Lindman
Agneta Thored
Gisela Uhlhorn

Revisorer
Abd Alnaser Abukaf
Lindy Yngvesson

Ersättare revisorer:
Bo-Stefan Ohlsson

Valberedning:
Staffan Jonsson
Hans Lindman