Kontakt

Har du frågor, förslag etc kontakta vår ordförande på adress ordforande@motalakonstforening.se.

Har du ändrat adress eller vill meddela mailadress, gör det till info@motalakonstforening.se 


Styrelsen för verksamhetsåret 2021 ser ut som nedan:

Ordförande:
Ann-Sofie Fredriksson

Sekreterare:
Harriet Sandberg

Kassör:
Josef Steppan
 

Övriga ledamöter:
Karin Berglund
Gerd Liljedahl Björsmo
Per-Gunnar Igelström
Lisbeth Sager
Christina Wiklund

Ersättare: 
Renate Ahlin
Elisabeth Lindman
Agneta Thored
Sandra Yngwe

Revisorer
Maria Hadenius Lindgren
Lindy Yngvesson

Ersättare revisorer:
Bo-Stefan Ohlsson

Valberedning:
Vakant
Vakant