Aktuellt

Årsmöte

Årsmötet ägde rum onsdagen den 26 februari kl 19.00 på Café Utsikten i Motala.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättade Karin McKough om sitt skapande i lera:

"Jag formar leran och leran formar mig.
Arbetet blir en slags meditation och de former det resulterar i handlar mer om betraktan än om bruk.
Jag återkommer hela tiden till kärlformen. Samspelet mellan utsida och inre rum fascinerar mig och laddas med symbolik.
Skålen blir en form av mandala, ett samlande fokus, ur vilket alla de andra formerna växer fram.
Växelverkan mellan mina intentioner, leran, glasyrerna och eldens ibland oförutsägbara påverkan skapar slutresultatet."
/Karin McKough

Efter föredraget lottades konstnärens verk "Farkost för drömmar" ut, vinnare blev Motala Konstförenings nya ordförande Ann-Sofie Fredriksson.