Kommande händelser

OBS OBS OBS Ändringar i det kommande programmet!

På grund av det osäkra läget i den pågående pandemin blir vi tyvärr tvungna att göra lite omstuvningar i höstens program.

Den planerade utställningen med James Bates och Rebecka Eriksson i oktober flyttas istället till 14 -26 november, då vi hoppas kunna genomföra en mycket spännande utställning på ett säkert sätt! Utställningen med Stefan W Igelström kommer istället att ske någon gång under 2021.

Det är vår förhoppning att övrigt program skall kunna genomföras enligt planerna, men i dessa tider är ingenting säkert. Vad vi däremot vet är att när tillvaron kan återgå till det normala kommer många intressanta utställningar och utflykter att stå på programmet för att tillfredsställa vårt uppdämda behov av konst, så håll ut!

 

 

Följande utställningar är i dagsläget klara för återstående 2020 och 2021:


* 14 - 26 nov 2020     James Bates och Rebecka Eriksson, Örebro
* 5 - 10 dec 2020      Medlemsutställning

* Någon gång under 2021     Stefan W Igelström, Vittsjö
* Början maj 2021    Lars Åke Pettersson 2:a minnesutställningen
* 18 - 30 sep 2021    Christine Jacobsson, Vadstena
* 16 - 28 okt 2021     Mona Huss Walin, Stockholm
* Början dec 2021     Medlemsutställning

* Början maj 2022    Lars Åke Pettersson 3:e och avslutande                                                           minnesutställningen